Aad Jordaans

Aad Jordaans

Ary Adam Jordaans heeft in 1999 Stichting Westvest 90 opgericht met het doel het gebouw in stand te houden door middel van het initiëren van culturele en maatschappelijke evenementen in het gebouw. Hij was de drijvende kracht achter de renovatie in 2010, waardoor er nu veel cd-opnames gemaakt kunnen worden, die voor stabiele inkomsten zorgen. De geweldige akoestiek van het gebouw draagt hier zeker aan bij. Dankzij zijn enorme muzikale kennis en goede contacten met veelal jonge musici wordt er – sinds 1999 – elk jaar een prachtige concertserie gepresenteerd, waarvoor ook veel belangstelling uit het land bestaat.

Ook heeft hij er voor gezorgd dat er een eigen Steinway concertvleugel aangeschaft kon worden. Veel pianisten bespelen dit instrument met heel veel plezier vanwege de uitstekende kwaliteit.

Aad overleed op 18 juni 2022. Wij zijn hem zeer dankbaar voor de manier waarop hij Schiedam op de kaart heeft gezet. In zijn geest worden door Stichting Westvest 90 de concertserie en de zorg voor het monumentale gebouw voortgezet.

Herdenkingsplaquette

Ter nagedachtenis aan Aad is in de ingangshal van de kerk een herdenkingsplaquette aangebracht. Deze is op zondagmiddag 15 oktober 2023 door Lies Jordaans, de zus van Aad onthuld, onder applaus van een groot deel van de vrijwilligers van de concertserie, Ger Groothuis -oudste vriend van Aad-, het voltallige bestuur van de stichting Westvest90 en een vertegenwoordiger van de NPB. Lies sprak een mooi dankwoord uit en had voor velen een persoonlijk woord, alvorens het glas werd geheven voor een toast op Aad.