OVER WESTVEST90

ANBI status

 • Naam van de instelling
  Stichting Westvest 90
 
 • RSIN/fiscaal nummer
  8150.14.971
 
 
 • Doelstelling
  De stichting heeft ten doel vanuit een algemeen maatschappelijk belang bij te dragen aan de instandhouding in het algemeen van de Westvest90-kerk gelegen aan de Westvest 90 – 92 te Schiedam. Het gaat hierbij om zowel het gebouw als de inventaris. Deze zijn beide aangemerkt als Rijksmonument. Daarbij geldt dat de architectonische waarde van het geheel in stand wordt gehouden.
 
 • Beleidsplan
  De stichting tracht dit doel te bereiken door het initiëren en organiseren van culturele en maatschappelijke evenementen in het gebouw en dit ook voor deze doeleinden te verhuren.
 
 • Bestuurssamenstelling
  De samenstelling van het bestuur is als volgt: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.
 
 • Bestuursleden
  Dhr. L.R. Priester, voorzitter
  Mevr. I. Smit, secretaris
  Dhr. J.C. Meeuse, penningmeester
  Mevr. E.D. van Collenburg – in ’t Hout
 
 • Beloningsbeleid
  De bestuursleden worden niet beloond. Door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.

 

 • Jaarverslagen (activiteiten)
 • Financiële jaarverslagen