ANBI Status

 • Naam van de instelling
  Stichting Westvest 90

 • RSIN/fiscaal nummer
  8150.14.971

 • Contactgegevens
  Stichting Westvest 90
  Secretariaat Mw. L.E. Ebbens – Harmsen
  Laagland 18
  3121 TA Schiedam
  010 – 470 72 37
  [email protected]

 • Doelstelling
  De stichting heeft ten doel: vanuit een algemeen maatschappelijk belang bij te dragen aan de instandhouding in het algemeen van de Westvest90-kerk gelegen aan de Westvest 90/92 te Schiedam. Het gaat hierbij om zowel het gebouw als de inventaris. Deze zijn beiden aangemerkt als Rijksmonument. Daarbij geldt dat de architectonische waarde van het geheel in stand wordt gehouden.

 • Beleidsplan
  De stichting tracht dit doel te bereiken door het initiëren en organiseren van culturele en maatschappelijke evenementen in het gebouw en dit ook voor deze doeleinden te verhuren.

 • Bestuurssamenstelling
  De samenstelling van het bestuur is als volgt: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.

 • Namen van de bestuurders
  A.A. Jordaans, voorzitter; L.E. Ebbens-Harmsen, secretaris;  J.C. Meeuse, penningmeester; E.D. van Collenburg- in ’t Hout; en P.J.G.J.M. Zwaans.

 • Beloningsbeleid
  De bestuursleden worden niet beloond. Gemaakte onkosten door de bestuursleden worden vergoed.Eerstvolgende concert: