Fiscale behandeling van schenkingen aan Stichting Westvest 90

Voor schenkingen aan de Stichting Westvest90, aangewezen als culturele ANBI, gelden tot en met 2017 de volgende regels:

1. Periodieke giften

Uw gift is fiscaal gezien een periodieke gift als:

  • u de gift hebt vastgelegd in een notariële akte van schenking;
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de instelling of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd;
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt.
    (Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij uw overlijden stoppen; de verhoging van het aftrekbare bedrag met 25% geldt tot en met het belastingjaar 2017.);
  • de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Voorbeeld 1

U schenk jaarlijks € 250 gedurende vijf jaar. Verhoging met 25% geeft een aftrekbaar bedrag van € 312,50.

Dit kost u netto € 118,75  per jaar bij een inkomstenbelastingtarief van 42%, oftewel een tientje per maand en bij een inkomstenbelastingtarief van 52% netto € 87,50 per jaar.

Voorbeeld 2

U schenkt jaarlijks € 1.000 gedurende vijf jaar. Verhoging met 25% geeft een aftrekbaar bedrag van € 1.250.

Dit kost u netto € 475 per jaar bij een inkomstenbelastingtarief van 42%, bij een inkomstenbelastingtarief van 52% € 350 netto per jaar.

2. Eenmalige giften

Voor het in de belastingaangifte  in mindering brengen van eenmalige giften gelden de volgende voorwaarden:

  1. U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
  2. Eenmalige giften kunnen in aftrek worden gebracht voor het bedrag dat de giften het zgn. drempelbedrag overstijgen. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen ( het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek), met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Giften aan een culturele ANBI  mag u voor de berekening van uw aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging is maximaal € 1.250.

Voorbeeld 1

Giften aan culturele ANBI: € 200

Verhoging 25%: Aftrekbaar: € 250

Voorbeeld 2

Giften aan culturele ANBI: € 8.000

Verhoging 25%, maar maximaal: € 1.250 Dus: aftrekbaar: € 9.250

Het maximaal aftrekbare bedrag van giften bedraagt 10% van uw drempelinkomen. Dit maximum wordt vanaf 2013 tot en met 2017 verhoogd met het bedrag van de verhoging voor giften aan culturele ANBI's: € 1.250.

Voorbeeld 3

Gedane giften, inclusief verhoging: € 9.250

Drempelinkomen: € 50.000

Maximale giftenaftrek: € 6.250 (= 10% van € 50.000 = € 5.000 plus de verhoging van € 1.250)

Drempelinkomen en fiscaal partnerschap

Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is.

(Bankrelatie Stichting Westvest 90: ABN AMRO 81.33.71.341)


Eerstvolgende concert:

Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.