Steun Stichting Westvest 90

U bent liefhebber van de concerten? En u vindt het van belang dat het kerkgebouw in stand wordt gehouden?  Draag dan uw steen(tje) bij. Elke bijdrage is welkom. We willen u wel nog wijzen op de Geefwet. Volgens deze nieuwe regeling kunnen giften aan een Culturele ANBI tot en met 2017 voor 125% van het geschonken bedrag als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting worden opgenomen. De overige fiscale regels blijven wel gelden.

De Stichting Westvest90 is door de Belastingdienst als Culturele ANBI  aangemerkt  Indien uw schenking in de vorm van een lijfrenteschenking wilt doen zijn de kosten van de notariële akte voor rekening van de stichting. Voor een uitgebreidere uitleg van de fiscale regels indien u aan onze stichting wilt schenken, zie ook de pagina over fiscale behandeling van uw gift aan Westvest 90.

Als u donateur wilt worden of een schenking wilt doen, kunt u zich melden bij het dagelijks bestuur van de stichting:

L.E. Ebbens-Harmsen, secretaris
[email protected]
010 - 470 72 378

Het banknummer van de stichting is: NL57 INGB 0000 7485 13 (ING)


Eerstvolgende concert: 26 januari 2018