OVER WESTVEST90

Steun Westvest90

Voor giften aan de Stichting Westvest 90 geldt dat deze voor de berekening van de inkomstenbelasting onder voorwaarden
aftrekbaar zijn. Bovendien heeft de stichting de status van culturele ANBI, zodat u voor de berekening van uw aftrekpost uw gift mag verhogen met 25% (die verhoging mag maximaal € 1.250,00 zijn). Raadpleeg uw belastingadviseur of kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Als u een schenking in de vorm van een lijfrente wilt doen, zijn de kosten van de notariële akte voor rekening van de stichting.

Als u donateur wilt worden of een schenking wilt doen, verzoeken we u contact op te nemen met het dagelijks bestuur van de stichting via:  secretariaat@westvest90.nl

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL57 INGB 0000 7485 13

Nadere informatie betreffende onze ANBI status vindt u hier