Anbi status

Voor giften aan de Stichting
Westvest 90 geldt dat deze voor de berekening van de inkomstenbelasting
onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Bovendien heeft de stichting de
status van culturele ANBI, zodat u voor de berekening van uw aftrekpost
uw gift mag verhogen met 25% (die verhoging mag maximaal € 1.250,00
zijn). Raadpleeg uw belastingadviseur of kijk op de website van de
Belastingdienst voor meer informatie.

Als u uw schenking in de vorm van een lijfrenteschenking wilt doen,
zijn de kosten van de notariële akte voor rekening van de stichting.

Als u donateur wilt worden of een schenking wilt doen, verzoeken we u
contact op te nemen met het dagelijks bestuur van de stichting:

       L.E. Ebbens-Harmsen, secretaris
       secretariaatwestvest90@gmail.com
       010 – 470 72 37

Het banknummer van de stichting is: NL57 INGB 0000 7485 13


Geef een antwoord